Samenkomsten

Samenkomsten van de Christengemeente Midden-Limburg

Om samen God te eren, meer van Hem te leren en samen Hem te zoeken zijn er verschillende soorten van samenkomsten.

De eredienst op zondagmorgen heeft een drieledig doel:
Elk lid van de gemeente wordt ingedeeld in een huiskring, ook als hij of zij niet in de gelegenheid is om de kring te bezoeken. De huiskring vervult namelijk een belangrijke taak in de herderlijke...
In de regel vieren wij op de eerste zondag van de maand, aan het eind van de eredienst, het Avondmaal. Het Avondmaal is open voor iedereen die: 1) De Heere Jezus kent als zijn Heer en Verlosser, (...
Een keer per jaar hebben we een tijd van "Bidden en vasten". Tijdens ons jaarlijkse moment van bidden en vasten komen we enkele dagen achter elkaar bij elkaar om 1) te bidden, 2) te vasten, 3) te...
Bij bijzondere gelegenheden kunnen er dankdiensten georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn: 25; 40; 50-jarig huwelijksfeest jubilea of andere belangrijke gebeurtenissen Het doel is God...
Digitale gebedsavond via Teams
  Gemeente conferentie Één keer per jaar wordt er een gemeenteconferentie georganiseerd. In de regel wordt dit in het carnavals weekend georganiseerd.