Bidden en vasten

Een keer per jaar hebben we een tijd van "Bidden en vasten". Tijdens ons jaarlijkse moment van bidden en vasten komen we enkele dagen achter elkaar bij elkaar om 1) te bidden, 2) te vasten, 3) te delen, 4)en te zingen. Het voornaamste uitgangspunt dat wij in de gemeente hanteren voor ons vasten, staat in Mattheüs 9:15 en Lukas 5:35. De Heere Jezus geeft daar aan dat Zijn discipelen zullen vasten als Hij niet meer bij hen zal zijn. Hij omschrijft het vasten van Zijn discipelen als een ‘missen’. Zijn discipelen zullen Hem, “de Bruidegom”, dan missen. In ons vasten willen we uitspreken naar Hem dat we hongeren naar Hem. We verlangen naar meer van Zijn aanwezigheid in ons leven. De ‘vastentijd’ is een van de hoogtijdagen in onze gemeente.