Leefregels in onze plaatselijke gemeente

Wij willen een plaatselijk gezin van God zijn waar de volgende leefregels gelden.

Een gemeente te zijn, waarin we:
1. elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft ( Joh.13: 34,35)
2. elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeven heeft (Kol. 3:9)
3. elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt (Rom. 15:7)
4. elkaar eer betonen zoals Jezus ons eer betoont ( Rom. 12:10)
5. voor elkaar bidden zoals Jezus voor ons bidt ( Jacobus 5:16)
6. elkaar dienen zoals Jezus ons dient ( 1 Petrus 4:10)
7. elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt (Ef. 4:2)


Als deze 7 punten in ons persoonlijk leven gestalte krijgen, krijgt dit ook gestalte in onze gezinnen.
Als dit in onze gezinnen te zien is, dan leven deze principes ook in de gemeentekringen.
Gaan de mensen in de kringen zo met elkaar om, dan zijn dit de leefregels van onze plaatselijke gemeente,
Gods huisgezin, geworden. Dit is een continue proces wat wij nooit in volmaaktheid zullen bereiken.
Steeds weer opnieuw zullen wij samen ontdekken dat wij dit niet kunnen waarmaken in de gebrokenheid
van deze schepping en in onze eigen gebrokenheid. Toch is dit wat God zoekt in ons midden.
Hij is het ook die dit door Zijn Woord en Zijn Geest in onze harten uitwerkt en ons hervormd in de
vernieuwing van ons denken, opdat wij mogen erkennen wat de wil van God is: het goede, welgevallige en volkomene (Rom 12:2).

We strekken ons er naar uit dat deze bijbelse waarden in het leven van elke gelovige
ontwikkeld worden en dat hierin de gemeente als geheel verder groeit.