Huiskringen

Elk lid van de gemeente wordt ingedeeld in een huiskring, ook als hij of zij niet in de gelegenheid is om de kring te bezoeken. De huiskring vervult namelijk een belangrijke taak in de herderlijke zorg. Dit wordt verder uitgelegd in "Belang van de gemeentekringen in de herderlijke zorg". De kringen komen elke 2 weken samen. Iedere huiskring wordt geleid door een kringleider of kringleidersechtpaar dat door de oudsten is aangesteld.

Agenda

2024-06-25 20:00 Kringavonden
2024-06-26 20:00 Kringavonden