Avondmaaldienst

In de regel vieren wij op de eerste zondag van de maand, aan het eind van de eredienst, het Avondmaal. Het Avondmaal is open voor iedereen die:

1) De Heere Jezus kent als zijn Heer en Verlosser, (Romeinen 10:9-10, Johannes 14:6, Markus 8:34)

2) lid is van een plaatselijke gemeente en daar Avondmaal viert (Handelingen 2:42, 20:7, 1 Korinthe 10:14-22, 11:23-29).

Gasten die dit kunnen beamen en deel willen nemen aan het Avondmaal, worden uitgenodigd om zich voor te stellen waarna zij deel kunnen nemen aan het Avondmaal.

Binnen onze gemeente nemen alleen zij deel aan het Avondmaal die na de doop op basis van wedergeboorte lid zijn geworden.