Structuur

Hoofdstructuur: Aanstellen van leiding

Voor elke opdracht/bediening (Aanbidden/ Gemeenschap, Dienen, Evangeliseren en Zenden, Discipelschap) zijn aparte teams gevormd, die worden geleid door de teamleiding. De besluitvorming is helder en is in handen van de leiding in elke groep, in overleg met de oudsten. Verbeterpunten vanuit de gemeente worden niet bij de oudsten aangekaart, maar bij de leiding van elke opdracht/bediening.

 

Opperherder Jezus Christus

 

 

 

 

 

 

Oudsten
Algemene geestelijke leiding
Herderlijke zorg (pastoraat)

 

 

 

 

 

AANBIDDEN
GEMEENSCHAP

DIENEN

EVANGELISEREN
EN ZENDEN

DISCIPELSCHAP

Woordverkondiging
Muziekteam
Bijzondere diensten
gebedssamenkomst

Organiseren
Communicatie intern
Communicatie extern
Secretariaat
Huisvesting
Huishoudelijke taken
Diaconie
Financiën 

Techniekteam 

Felicitatiedienst 

Welkomstteam

Limburg
Nederland
Israël
Albanië
Pers.onderst.evang.
Zenden

Kinderwerk
Tieners
Huiskringen
Ontwikkelen van bedieningen
Conferentie

AANBIDDEN
GEMEENSCHAP
DIENEN EVANGELISEREN
EN ZENDEN
DISCIPELSCHAP

 

 

 

 

 

Oudsten

 

 

 

 

 

 

Opperherder Jezus Christus